Yapı Fuarı - Turkeybuild AnkaraYapı Fuarı - Turkeybuild İzmirYapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul
Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı

Yapı Fuarı - Turkeybuild Ankara
5 - 8 Ekim 2017 • Ankara, Türkiye, Congresium, ATO Kongre ve Sergi Sarayı